Välkommen!

Rolls i Stockholm AB är ett företag specialiserat på installation, service och försäljning av kassadiskar, entrésystem, köledare, skärmglasväggar mm.

Våra servicebilar är rullande verkstäder med de vanligast förekommande reservdelarna vilket innebär att vi ofta kan åtgärda problem omgående.

rullande_verkstad

Vi använder förstås endast originaldelar och våra servicetekniker är utbildade av de tillverkare vi samarbetar med.